Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

(08).37203122 - 38968498 - 37205960

Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2017

Đăng lúc: 01.08.2017

Recruitment in August 2017

TUYỂN DỤNG

Đăng lúc: 14.06.2016

Tuyển nhân viên kinh doanh

TUYỂN DỤNG

Đăng lúc: 14.06.2016

Tuyển nhân viên thống kê, kế toán nhà máy tại nhà máy Biên Hòa

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2016

Đăng lúc: 08.10.2016

Tuyển dụng Tháng 10/2016

TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017

Đăng lúc: 07.03.2017

Tuyển Dụng Nhân sự Tháng 03/2017