• Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
  • Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
  • Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Cart

0

Recruitment

TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2017

Entry: 01.08.2017

Recruitment in August 2017

RECRUITMENT

Entry: 14.06.2016

Recruitment Business

RECRUITMENT

Entry: 14.06.2016

Recruitment statistics, accounting at the factory plant in Bien Hoa

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2016

Entry: 08.10.2016

Tuyển dụng Tháng 10/2016

TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017

Entry: 07.03.2017

Tuyển Dụng Nhân sự Tháng 03/2017

Product