Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

(08).37203122 - 38968498 - 37205960

Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Lịch Quảng Cáo

1. Lịch quảng Cáo Kênh SCTV7 , phát sóng lúc 17 giờ 50 phút đến 18 giờ 5 phút , từ ngày 01/07/2016 đến 31/07/2016.

 

2. Lịch phát Sóng kênh FBNC như sau: từ 05/07/2016 đến 08/10/2016.


Lịch phát sóng Hàng hóa Thị Trường

 

Thứ 2

Thứ 3 (PC)

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 

09:00’ –09:30’

13:00’– 13:30’

 

19:30’ – 20:00’

23:30’ – 24:00’

 12:00’ – 12:30’

16:00’ - 16:30’

 

11:00’ – 11:30

15:00’- 15:30’

 

 

10:00’ – 10:30

14:00’ – 14:30

 

13:00’-13:30’

17:00’ – 17:30

13:00’-13:30’

17:00’ – 17:30

 

3. Lịch phát Sóng kênh HTV Du Lịch  như sau: phát từ 19h50 đến 20 giờ và thứ 5 và thứ 7 hàng tuần , từ ngày 14/07/2016 đến 20/08/2016.