Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

(08).37203122 - 38968498 - 37205960

Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Bằng khen, giải thưởng

Ngày 01/01/2017 Sản phẩm Tiến Nga Được Báo Sài Gòn Tiếp Thị cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2017 số 68/2017-GCN-HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn.

-Ngày 03/01/2017 Sản phẩm Tiến Nga Được Cấp Chưng Nhận HALAL Quốc Tế Việt Nam.

- Ngày 01/01/2011 Sản phẩm Tiến Nga Được Báo Sài Gòn Tiếp Thị cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2011 số 0468/1/200-GCN-HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn.

- Ngày 01/01/2010 Sản phẩm Tiến Nga Được Báo Sài Gòn Tiếp Thị cấp giấy chứng nhận được sử dụng nhãn hiệu “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2010” số 0564/2010/GCN-HCNCLC do người tiêu dùng bình chọn.
- Tiến Nga đạt “Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu HVNCLC phù hợp tiêu chuẩn 2010 sản phẩm “cá thu chà bông” số 370/QĐ-LHH do Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật VN cấp ngày 25/6/2010.
- Giấy tiếp nhận công bố thương hiệu số 15/0506/CBTH do TT Net Thương Hiệu Việt cấp ngày 16/5/2006. Thương hiệu đã công bố trên mạng THUONGHIEUVIET.COM.
- Ngày 02/09/2006 Công Ty Tiến Nga đạt TOPTEN Cúp Vàng Thương Hiệu Việt số  TPCB23/CV-THV do mạng thông tin Việt bình chọn.
- Giấy chứng nhận Top 100 Thương hiệu, Sản phẩm tiêu biểu ứng dụng KH & CN 2008 số B09092 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ cấp ngày 12/01/2009. 
- GCN Hội viên Certificate Membership số 159/006 do Hội Khoa Học Kỹ Thuật An Toàn Thực Phẩm  Việt Nam cấp ngày 12/12/2006 
- Giấy tiếp nhận công bố thương hiệu  số 18/0506/CBTH cấp ngày 16/05/2006.
- Giấy chứng nhận thành viên mạng truyền thông điện tử chất lượng an toàn thực phẩm số155/0306/GCN do Hội KHKT An Toàn Thực Phẩm Việt Nam cấp ngày 14/05/2006.