Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

(08).37203122 - 38968498 - 37205960

Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Mục tiêu của công ty

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
(Nhà máy công ty tiến nga)


1. Tăng cường kỷ luật lao động và chất lượng làm việc của các bộ phận chuyên môn, công nhân lao động và hệ thống quản trị sản xuất của Nhà máy ( theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008).

2. Cho ra mắt 3 sản phẩm nước giải khát (Nha đam, yến nha đam, thanh long  trong Quý III năm 2017) và 2 sản phẩm cá nục ngâm dầu và thịt sốt cải chua (trong Quý III năm 2017). Cho ra những sản phẩm khô mới vào Quý III năm 2017 để phục vụ tết năm 2018(Như khô gà, khô gà lá chanh....).

3. Chuẩn hóa hệ thống quản lý sản xuất và quản lý hồ sơ của Nhà máy.

Tất cả Cán Bộ - Công Nhân Viên của Nhà máy quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
(Văn phòng công ty tiến nga)


1. Tăng cường kỷ luật lao động và chất lượng làm việc của nhân viên Công ty ( theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015).

2. Tổng doanh thu năm 2017 tăng 30% so với năm 2016.

3. Chất lượng sản phẩm đạt 100% tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của sở y tế.

4. Tiến độ giao hàng đạt thấp nhất là 98%.

Để khẳng định uy tín trên thị trường và vì sự phát triển bền vững của Công ty. Toàn thể Cán Bộ- Công Nhân Viên Công ty CP SX –TM Tiến Nga quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu chất lượng năm 2017.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
(Chi nhánh hà nội)


1. Tăng cường kỷ luật lao động và tác phong làm việc của nhân viên Chi nhánh , phát huy tính hiệu quả và nâng cao tính trách nhiệm trong công việc ( theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008).

2. Tăng tổng doanh số đạt 20% so với năm 2016.

3. Triển khai sản phẩm mới đạt 80% theo chỉ tiêu của Công ty.

4. Quản lý chi phí dưới 13% trên tổng doanh số bán ( Chi phí = tổng chi phí của Chi nhánh).

Tất cả Cán Bộ - Công Nhân Viên của Chi nhánh quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.