• Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
  • Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
  • Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga
Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Cart

0

Participating Vietnam Goods Fair 2012 High Quality

STT

Thời gian

Địa điểm

Số lượng gian hàng Tiến Nga tham gia

1

Từ 08/03     13/03/2016

Hội chợ HVNCLC An Giang

01

2

Từ 26/04     01/05/2016

Hội chợ HVNCLC TP.HCM

01

3

Từ 24/05    29/05/2016

Hội chợ HVNCL Cần Thơ

                 02

4

Từ 28/06    03/07/2016

Hội chợ HVNCLC TP.HCM

01

5

Từ 02/08    07/08/2016

Hội chợ HVNCLC Bình Định

01 

6

Từ 15/11    20/11/2016

Hội chợ HVNCLC Đăk Lăk

                 01

 

Product