Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

(08).37203122 - 38968498 - 37205960

Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Participating Vietnam Goods Fair 2012 High Quality

STT

Thời gian

Địa điểm

Số lượng gian hàng Tiến Nga tham gia

1

Từ 08/03     13/03/2016

Hội chợ HVNCLC An Giang

01

2

Từ 26/04     01/05/2016

Hội chợ HVNCLC TP.HCM

01

3

Từ 24/05    29/05/2016

Hội chợ HVNCL Cần Thơ

                 02

4

Từ 28/06    03/07/2016

Hội chợ HVNCLC TP.HCM

01

5

Từ 02/08    07/08/2016

Hội chợ HVNCLC Bình Định

01 

6

Từ 15/11    20/11/2016

Hội chợ HVNCLC Đăk Lăk

                 01