Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

(08).37203122 - 38968498 - 37205960

Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Deer flavour Fiber Beef Jerky 200g

+ PRODUCT DESCRIPTION:

Thùng: 66 hộp/thùng

Khối lượng tịnh: 160g