Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

(08).37203122 - 38968498 - 37205960

Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga Công ty cp sản xuất thương mại Tiến Nga

Fiber Beef Jerky 100g(red sticking-plaster)

+ PRODUCT DESCRIPTION:

Thùng: 100 Hộp/Thùng

Khối lượng tịnh: 80g